Swelön AB:S Personuppgiftspolicy

1.1 När du använder Swelön AB:s hemsida eller i övrigt kontaktar oss, behandlar Swelön AB som personuppgiftsansvarig flera olika personuppgifter om dig. Denna behandling skiljer sig från den behandling som Swelön AB utför som personuppgiftsbiträde för en lång rad verksamheter.

1.2 I denna personuppgiftspolicy kan du läsa om hur vi behandlar uppgifter om dig som självständig personuppgiftsansvarig. Denna personuppgiftspolicy avser vår insamling och behandling av personuppgifter i samband med din användning av www.swelon.se, när du kontaktar oss i syfte att erhålla support, när du i övrigt kontaktar oss samt när vi erhåller uppgifter om dig från tredjeman.

1.3 Vår hemsida använder dessutom cookies och liknande tekniker för att samla in och behandla uppgifter avseende våra besökares användning av vår hemsida och våra tjänster. Önskar du veta mer om vår användning av cookies och liknande tekniker, kan du läsa i vår cookiepolicy.

1.4 Du är alltid välkommen att kontakta oss på salj@swelon.se om du har frågor angående vår behandling av personuppgifter. Se också punkt 8 nedan, där vi beskriver dina rättigheter och har lämnat ytterligare kontaktuppgifter.

2 VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER. SOM DU GER OSS VID ANVÄNDNING AV KONTAKTFORMULÄR PÅ VÅR HEMSIDA ELLER PÅ ANNAT SÄTT KOMMUNICERAR TILL OSS

2.1 När du kontaktar oss via kontaktformulär på vår hemsida eller i samband med andra händelser, kommer ditt kontaktmeddelande ibland att innehålla personuppgifter, t.ex. kontaktinformation, din anknytning till en viss verksamhet eller andra personuppgifter som du kan lämna till oss. Vi behandlar bland annat dessa uppgifter för att kunna behandla och besvara ditt kontaktmeddelande.

2.2 Vår rättsliga grund för att behandla uppgifter som beskrivs i punkt 2.1 är genomförandet av vårt legitima intresse. Vårt legitima intresse är vår behandling av och vårt svar på ditt kontaktmeddelande. Från den 25 maj 2018 är vår rättsliga grund sanktionerad i Artikel 6.1 (f) i dataskyddsförordningen.

2.3 Om du använder ett av våra kontaktformulär, om du i ett kontaktmeddelande visar intresse för en av våra produkter eller om du kontaktar oss på uppdrag av en verksamhet, kan vi också registrera dig och de uppgifter du ger oss i vårt CRM-system som ett potentiellt lead eller representant för en verksamhet, så att vi kan kontakta dig med uppgifter om och erbjudanden på våra produkter. Du kommer då att registreras som kontaktperson för den verksamhet som du representerar.

2.4 Vår rättsliga grund för att behandla uppgifter som beskrivs i punkt 2.3 är genomförandet av våra legitima intressen. Våra legitima intressen är (i) den potentiella försäljningen av våra produkter som vi kan nå genom att senare använda uppgifterna för att kontakta dig avseende våra produkter, samt (ii) vårt intresse av att kunna kontakta dig som kontaktperson för den verksamhet som du representerar. Från den 25 maj 2018 är vår rättsliga grund sanktionerad i Artikel 6.1 (f) i dataskyddsförordningen.

2.5 Vi kan också använda ditt kontaktmeddelande, och därmed personuppgifter som ingår däri, som led i optimeringen av våra nuvarande tjänster eller för utvecklingen av nya tjänster, t.ex. genom att utarbeta statistik över mottagna kontaktmeddelanden eller utföra anonymisering av mottagna kontaktmeddelanden för att kunna använda dem senare.

2.6 Vår rättsliga grund för att behandla uppgifter som beskrivs i punkt 2.5 är genomförandet av vårt legitima intresse. Vårt legitima intresse är den potentiella optimeringen av våra nuvarande tjänster eller utveckling av nya tjänster som behandlingen försöker uppnå. Från den 25 maj 2018 är vår rättsliga grund sanktionerad i Artikel 6.1 (f) i dataskyddsförordningen.

2.7 Som utgångspunkt behandlar vi personuppgifterna så länge vi har ett behov av att kunna kontakta dig.

3 VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM DU GER OSS I SAMBAND MED SUPPORT 

3.1 När du kontaktar oss för att erhålla support för användningen av våra produkter, kommer ditt kontaktmeddelande ibland att innehålla personuppgifter, t.ex. kontaktinformation, din anknytning till en viss verksamhet eller andra personuppgifter som du kan lämna till oss. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna tillhandahålla den support som du efterfrågar.

3.2 Vår rättsliga grund för att behandla uppgifter som beskrivs i punkt 3.1 är genomförandet av vårt legitima intresse. Vårt legitima intresse är behandlingen och besvarandet av ditt kontaktmeddelande och därmed utförandet av den support som vi har avtalat att tillhandahålla åt den verksamhet som du representerar. Från den 25 maj 2018 är vår rättsliga grund sanktionerad i Artikel 6.1 (f) i dataskyddsförordningen.

3.3 I vissa fall kan vi också registrera dig och eventuellt vissa av uppgifterna som du ger oss i vårt CRM-system som ett potentiellt lead eller representant för en verksamhet, så att vi kan kontakta dig med uppgifter om och erbjudanden på våra produkter. Du kommer då att registreras som kontaktperson för den verksamhet som du representerar.

3.4 Vår rättsliga grund för att behandla uppgifter som beskrivs i punkt 3.3 är genomförandet av vårt legitima intresse. Våra legitima intressen är (i) den potentiella försäljningen av våra produkter som vi kan nå genom att senare använda uppgifterna för att kontakta dig avseende våra produkter, samt (ii) vårt intresse av att kunna kontakta dig som kontaktperson för den verksamhet som du representerar. Från den 25 maj 2018 är vår rättsliga grund sanktionerad i Artikel 6.1 (f) i dataskyddsförordningen.

3.5 Vi kan också använda ditt kontaktmeddelande, och därmed personuppgifter som ingår däri, som led i optimeringen av våra nuvarande tjänster eller för utvecklingen av nya tjänster, t.ex. genom att utarbeta statistik över mottagna kontaktmeddelanden eller utföra anonymisering av mottagna kontaktmeddelanden för att kunna använda dem senare.

3.6 Vår rättsliga grund för att behandla uppgifter som beskrivs i punkt 3.5 är genomförandet av vårt legitima intresse. Vårt legitima intresse är den potentiella optimeringen av våra nuvarande tjänster eller utveckling av nya tjänster som behandlingen försöker uppnå. Från den 25 maj 2018 är vår rättsliga grund sanktionerad i Artikel 6.1 (f) i dataskyddsförordningen.

3.7 Som utgångspunkt behandlar vi personuppgifterna så länge vi har ett behov av att kunna kontakta dig.

4 VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER NÄR DU ELLER ANDRA ANMÄLER ER TILL EN KURS 

4.1 När du eller andra anmäler er till en kurs, behandlar vi era kontaktuppgifter i form av t.ex. namn, e-postadress, verksamhetsanknytning och andra uppgifter som vi konkret erhåller. Detta kan exempelvis också vara uppgifter om specifika önskemål om vi ska ombesörja mat och dryck i samband med kursen. Vi gör detta för att kunna tillhandahålla den kurs som du har anmält dig till

4.2 Vår rättsliga grund för att behandla uppgifter är genomförandet av vårt legitima intresse. Vårt legitima intresse är att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig om vi ska kunna tillhandahålla den kurs som vi har avtalat att tillhandahålla med den verksamhet på vars vägnar du deltar. Från den 25 maj 2018 är vår rättsliga grund sanktionerad i Artikel 6.1 (f) i dataskyddsförordningen.

4.3 Om din anmälan sker för din egen räkning, och därmed inte på uppdrag av en verksamhet, är vår rättsliga grund i stället att behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla det avtal som vi ingår med dig om tillhandahållandet av en kurs. Från den 25 maj 2018 är vår rättsliga grund då sanktionerad i Artikel 6.1 (b) i dataskyddsförordningen.

4.4 Som utgångspunkt behandlar vi personuppgifterna så länge vi har ett behov av att kunna kontakta dig.

5 VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER NÄR DU ANMÄLER DIG TILL ETT NYHETSBREV

5.1 När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev registrerar vi din e-postadress och eventuell annan kontaktinformation, som kan utgöra personuppgifter, för att kunna sända våra nyhetsbrev och erbjudanden till dig.

5.2 I vissa fall registrerar vi också andra uppgifter som du konkret ger oss.

5.3 Vi använder dessa ytterligare uppgifter för att kunna individualisera de erbjudanden och nyheter som vi skickar till dig.

5.4 Vår rättsliga grund för ovannämnda behandling är det samtycke som du ger när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Från den 25 maj 2018 är vår rättsliga grund sanktionerad i Artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen.

5.5 Du kan alltid återkalla ditt samtycke. Detta kan t.ex. ske genom att du kontaktar oss via kontaktuppgifterna som anges i punkt 8.4 nedan.

5.6 Som utgångspunkt behandlar vi personuppgifterna tills du återkallar ditt samtycke till att erhålla våra nyhetsbrev.

6 VIDARESPRIDNING OCH ÖVERTALELSE AV PERSONUPPGIFTER  

6.1 Som utgångspunkt ger vi inte vidare personuppgifter som omfattas av denna personuppgiftspolicy till tredjeman utan ditt samtycke, om vi inte är skyldiga att göra detta enligt lag, eller om det sker för att uppfylla de syften som beskrivs ovan. Exempelvis kan vi ge ditt namn vidare till en tredjepart, om denna tredjeparts lokaler ska användas för att genomföra en kurs som du ska delta i. Vår rättsliga grund för sådan vidarespridning är då samma som beskrivs ovan i förhållande till vår egen behandling.

6.2 Vi överlåter i ett antal fall behandlingen av dina personuppgifter till vårt (våra) personuppgiftsbiträde(n). Detta är exempelvis fallet när vi låter en extern leverantör vara värd för vår data och när vi låter ett annat företag hantera driften av vår hemsida.

7 DINE RÄTTIGHETER  

7.1 Du kan alltid begära insyn i de personuppgifter som vi behandlar och rör dig.

7.2 Du kan även invända mot vår behandling av dina personuppgifter, inklusive genom att exempelvis be oss korrigera, radera, begränsa, överföra eller avbryta behandlingen.

7.3 För alla sådana ärenden behöver du endast meddela oss via kontaktuppgifterna som anges i punkt 7.4.

7.4 Om du har frågor om eller kommentarer till behandlingen av dina personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss via:

Swelön AB
Org. nr. 556930-6243 
Box 226 
201 22 Malmö 
E-mail: salj@swelön.se 

7.5 Du kan också kontakta vårt Compliance Manager, Steen Bjerge, på sb@danlon.dk.

7.6 Om du vill framföra ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter, kan du vända dig till:

Datainspektionen 
Besök: Drottninggatan 29, plan 5 
Post: Box 8114 
104 20 Stockholm 
Telefon: 08-657 61 00 
E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se 
Fax: 08-652 86 52 

Se även https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/